PVC цевки за канализација

 

ПВЦ цевките за куќна и улична  канализација се наменети за секаков вид на отпадна вода. Се направени од лесен материјал, лесни се за транспорт, отпорни на механички удари, на надворешни влијанија. Нивната монтажа е едноставна. Се користат фасонски делови (препорачливо од ПВЦ материјал) и гумени прстени со што споевите стануваат непропустливи за вода. ПВЦ цвките се целосно отпорни на алкохол, базни киселини, како и на сите видови на средства за перење и чистење. Исто така претставуваат и одличен електроизолатор и поради тоа можат да се употребуваат и како заштитници за електроинсталации. Имаат рок на траење подолг од сто години и притоа никакви трошоци за одржување.

Табела 1                                                                  Табела 2

tab456  kuknaulicnatab2

 

kuknaulicna1kuknaulicna2kuknaulicna3

 

memo-dolu