ПЕ црева за системи за наводнување

ПЕРПЛАСТ КОМПАНИпроизведува полиетиленски црева (PEHD) ’КАПКА ПО КАПКА’’ со висока густина со димензија од: Ø16 до Ø110 . Цревата се отпорни на запушување. Се користат на рамни, стрмни или нерамни површини, во долги редови со рамномерно копање. Преку овие црева може да се изведе и прехрана на растенија со вештачки ѓубрива. Нудиме две врсти на капалки и тоа за стрмни и рамни терени.

kapkapokapka1kapkapokapka2kapkapokapka3kapkapokapka4

 

- Цревата се користат за наводнување на овоштарници, расадници, лозја, украсни билки и тревници...

- Цревата секогаш капат исто и еднакво количество вода,при притисок од 0,5 до 4,2 бар.

- Количеството на капење се регилира на вентил за притисок.

- Голема вредност на овој состем е што сами монтирате,на оддалеченост по ваша желба.

- Инсталирање (монтирање) на повеќе начини:

         1. врзување на потпора

         2. ставање над земја

         3. ставање под земја

memo-dolu